Technológie

 • Kompatibilita s internetovými prehliadačmi

  Vývoj týchto stránok prebieha podľa internetových technických noriem vydaných konzorciom W3C a noriem o prístupe definovaných v referenčných dokumentoch ADAE a v normách WAI. Stránky Dacia.fr ponúkajú to najlepšie s prehliadačmi poslednej generácie, ale sú dostupné aj so staršími verziami prehliadačov. 

  Odporúčané prehliadače:
  Macintosh OS 10: Opera, Safari 4, Mozilla Firefox 3, Google Chrome;
  Windows: Mozilla Firefox 3, Opera, Internet Explorer 7 et 8, Google Chrome;
  Linux: Mozilla Firefox 3, Opera.

 • Dokumenty na stiahnutie

  Väčšina dokumentov na stiahnutie je dostupná v bežne používaných formátoch (HTML, Microsoft Word, PowerPoint, Excel).
  Na stránkach nájdete dokumenty na stiahnutie vo formáte PDF (Portable Document Format) bez priameho prepojenia na dostupnú verziu.
  Ak nemáte vo svojom počítači inštalovaný Acrobat Reader, môžete si ho zadarmo stiahnuť na stránkach Adobe: stáhnout Acrobat Reader.
  Alebo môžete PDF dokumenty previesť do formátu HTML pomocou online Adobe konvertora. Adresu cesty k PDF súboru skopírujte a vložte do pripraveného políčka: on-line konvertor formátu Adobe.

 • Navigácia

  Hlavné rubriky

  Hlavné odkazy sú umiestnené v hlavnom menu, ktoré sa zobrazuje v záhlaví každej stránky. Umožňujú prejsť priamo na hlavné rubriky stránok.

  Navigácia na stránke

  Pohyb v rámci sekcie je uľahčený pomocou menu, ktoré zostáva zobrazené na ľavom okraji stránky. V menu vidíte jednotlivé okruhy, s ktorými sa v danej sekcii môžete zoznámiť.

 • Zmena nastavenia zobrazenia informácií

  Ako môžete zväčšiť veľkosť písma?

  V prehliadači Internet Explorer: nájdite v menu Zobrazenie / Veľkosť textu a vyberte požadovanú veľkosť alebo stlačte súčasne tlačidlá CTRL a + (zväčšiť) nebo CTRL a – na zmenšenie.
  V prehliadači Mozilla: stlačte súčasne tlačidlá:
  CTRL a + na zväčšenie veľkosti písma;
  CTRL a – na zmenšenie veľkosti písma;
  CTRL a 0 na návrat k pôvodnej veľkosti.

  Aplikácia vlastného štýlu

  Vzhľad týchto stránok si môže používateľ prispôsobiť a navrhnúť vlastný alternatívny štýl zobrazenia a rozvrhnutia stránky.
  Vlastný štýl sa zadáva v hlavnej ponuke prehliadačov s podporou alternatívnych štýlov:

  Firefox, Mozilla: menu Zobrazenie / Štýl stránky;
  Opera 7: menu Štýl;
  Internet Explorer: menu Nástroje / Možnosti internetu / záložka Obecné / Prístup.

  Tlač stránok

  Stránky Dacia.sk možno vytlačiť stlačením tlačidla „tlač“ vo vašom prehliadači alebo tlačidlom „tlač stránky“, ktoré sa na stránkach nachádza v ľavom stĺpci. Rozvrhnutie stránky pri tlači je nastavené na papier formátu A4.