Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov

Zaslaním riadne vyplneného a podpísaného formulára na adresu [javascript protected email] alebo na adresu RENAULT SLOVENSKO, spol. s r.o., klientské centrum, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava odvolávam svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý som v minulosti udelil/a spoločnosti Renault Slovensko, spol. s r.o., IČO 35 736 003 a sieti autorizovaných predajcov a servisov RENAULT a DACIA za účelom uskutočňovania prieskumov spokojnosti a ďalšieho rozvoja starostlivosti o zákazníka, ponúkania výrobkov a služieb a zasielania marketingových informácií.

Odvolanie súhlasu so spracováním osobých údajov

* Povinné položky

(1) uveďte názov a adresu autorizovaných predajcov a/alebo servisov, u ktorých ste v minulosti zakúpili vozidlo značky Renault / Dacia a/alebo Vám boli poskytnuté servisné služby, a ktorým ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý si teraz prajete odvolať.