Rozšírenie údajov v MEDIA NAV

 

AKTUALIZÁCIA…

POI (body záujmu)

Databáza turisticky zaujímavých miest obsahuje doplnkové informácie s určením cesty k viac ako miliónu reštaurácií, obchodov, čerpacích staníc a ďalších miest.

Váš súbor máp obsahuje zoznam základných turistických informácií BASIC POI niekoľkých kategórií. Tento základný zoznam si môžete na www.dacia.naviextras.com rozšíriť stiahnutím ďalšej databázy s ponukou turistických informácií na úrovni Premium POI a Rich POI.

OBMEDZENIE RÝCHLOSTI

Obmedzenie rýchlosti:

MEDIA NAV vám poskytuje informácie o úsekoch s obmedzením rýchlosti, ktoré sa vyskytujú na vašej trase. Ak prekročíte povolenú rýchlosť, upozorní vás zvukovým a vizuálnym signálom. 

Systém vám navyše na obrazovke ukazuje oblasti s úsekovým meraním a upozornenia na radary*.
* Podľa legislatívy v danej krajine, nie je k dispozícii vo Francúzsku, v Nemecku a vo Švajčiarsku.

RADARY

Upozornenie na radary*:

Zásluhou informácií o radaroch, ktoré sú súčasťou aktualizácií kartografických údajov, budete po Európe jazdiť v pokoji a predpísanou rýchlosťou.

Databáza informácií o radaroch obsahuje:
- lepšiu klasifikáciu radarov: rýchlosť, červená na semafore, úsekové merania,
- umiestnenie radarov overené profesionálnymi kartografmi,
- vyradenie neaktívnych radarov.

* Podľa legislatívy v danej krajine, nie je k dispozícii vo Francúzsku, v Nemecku a vo Švajčiarsku.

ZNAČENIE KRIŽOVATIEK

Na komplikovaných križovatkách alebo mimoúrovňových diaľničných kríženiach, kde nie je jednoduché zistiť smer, ktorým máte pokračovať, vám zásluhou funkcie  „prehľad križovatky“ váš navigačný systém MEDIA NAV na obrazovke ponúkne schematické znázornenie celej križovatky. Šípky, ktoré sa na obrazovke objavujú, vám ukazujú správny smer jazdy.

ZHRNUTIE:

SLUŽBY NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU MEDIA NAV

Navigácia Dacia MEDIA NAV vám poskytuje celý rad praktických funkcií a jednoduché používanie:

> mapu alebo súbory máp, ktoré sú súčasťou základnej výbavy vozidla pri jeho dodaní,
> bezplatnú aktualizáciu kartografických údajov v priebehu 90 dní po dodaní vozidla (v základnej výbave),
> podrobné a presné turistické informácie, ktoré vás dovedú do viac ako milióna reštaurácií, čerpacích staníc, obchodov, parkovísk, hotelov atď.,

> upozornenie na pevné radary*,
> úseky s obmedzením rýchlosti,
> podrobné znázornenie križovatiek a mimoúrovňových diaľničných krížení,
> aktualizácia kartografických údajov 2x ročne,
> aktualizácia informácií o pevných radaroch 1x mesačne*,
> doplnkové mapy k mapám jednotlivých krajín alebo k súborom máp. 

* Podľa legislatívy v danej krajine, nie je k dispozícii vo Francúzsku, v Nemecku a vo Švajčiarsku.
Ďalšie informácie o funkciách palubnej navigácie Dacia MEDIA NAV (rádio, médiá, telefón atď.) nájdete tu.

Zadarmo garancia aktualizácie máp

Zaobstarali ste si vozidlo vybavené systémom Dacia MEDIA NAV a máte možnosť stiahnuť si bezplatne poslednú aktualizáciu súboru máp a umiestnenia pevných radarov (neplatí na Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko). Počas 90 dní po dodaní vozidla vám garantujeme možnosť bezplatnej aktualizácie kartografických údajov. Po uplynutí tejto lehoty sú aktualizácie platené.

Ako si zadarmo stiahnuť aktualizáciu údajov?

Zasuňte do svojho počítača USB kľúč a otvorte program DACIA MEDIA NAV TOOLBOX. Overte si, či je nejaká aktualizácia k dispozícii: kliknite na záložku „Aktualizácia“. Vyberte si aktualizáciu, ktorú potrebujete, a stiahnite si ju na svoj USB kľúč. Stiahnuté aktualizácie sa automaticky inštalujú, len čo zasuniete svoj USB kľúč do navigačného systému vo vašom vozidle.
Upozornenie:
Nezabudnite si najskôr inštalovať DACIA MEDIA NAV TOOLBOX a vytvoriť si svoj vlastný účet. Viac informácií