Dacia Comfort Assistance

 

DACIA Comfort Assistance

• produkt nad rámec služieb DACIA Assistance/DACIA Assistance+
• určený pre všetky vozidlá DACIA v záruke aj po skončení záruky
• zaisťuje komfort vodiča na cestách v nepredvídateľných situáciách spojených s opomenutím
vodiča alebo s pôsobením prírodných vplyvov

Kryje prípady:

• defektu pneumatiky
• vybitej batérie
• zámeny alebo nedostatku paliva
• zmrznutého paliva
• straty alebo uzamknutia kľúča vo vozidle
• primrznutej ručnej brzdy

DACIA Comfort Assistance

• súčasťou predplateného programu údržby Service Pack
• alebo možno získať v rámci sezónnych servisných akcií

DACIA Assistance je vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.