Dacia Assistance

Dacia poskytuje svojim zákazníkom asistenčné služby Dacia Assistance, ktoré sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni na území Slovenskej republiky aj v zahraničí, čo zaručuje, že zákazník v prípade náhlej poruchy vedúcej k nepojazdnosti vozidla nezostane okamžite bez pomoci.

Dacia Assistance je zákazníkom k dispozícii pri poruche znemožňujúcej prevádzku vozidla. Operátor asistenčnej služby zaistí buď odstránenie poruchy na mieste, alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu Dacia, prípadne ďalšie služby podľa povahy poruchy (ubytovanie alebo zaistenie pokračovania v ceste/návrat do miesta bydliska, prípadne zapožičanie náhradného vozidla atď.). Všetky detailné informácie nájde zákazník v Záručných podmienkach Dacia, ktoré sú súčasťou objednávky nového vozidla. Asistenčné služby sú pre zákazníkov zaistené aj mimo územia SR (detailný rozpis krajín je uvedený v Záručných podmienkach Dacia).

Bližšie informácie o jednotlivých produktoch:

Dacia Assistance (kryje prípady poruchy znemožňujúcej prevádzku vozidla, je súčasťou zmluvnej záruky poskytovanej výrobcom na nové vozidlo).

Dacia Assistance+ (kryje prípady poruchy, ide o samostatný produkt určený pre vozidlá po skončení zmluvnej záruky. Možno ho získať pri pravidelnej servisnej prehliadke v autorizovanom servise).

Dacia Comfort Assistance (kryje prípady defektu pneumatiky, vybitej batérie, zámeny alebo nedostatku paliva, zamrznutého paliva, straty kľúča alebo jeho uzamknutie vo vozidle a primrznutej ručnej brzdy. Predstavuje samostatný produkt, ktorý je súčasťou predplateného programu údržby Service Pack alebo ho možno získať v rámci sezónnych servisných akcií).

Dacia Poistenie (kryje prípady nepojazdnosti vozidla v dôsledku dopravnej nehody a inej poistnej udalosti. Konkrétne podmienky sú závislé od zvoleného programu poistenia. Viac informácií nájdete v návode Ako postupovať pri dopravnej nehode.