Recyklácia

Zoznam autorizovaných spracovávateľov vozidiel s ukončenou životnosťou

Zoznam zberných miest, kde je možné bezplatne odovzdať vozidlá s ukončenou životnosťou, je uvedený na internetovej adrese http://www.ezap.sk/Default.aspx?CatID=64