Antikorózna ochrana

Antikoróznej ochrane je pri výrobe venovaná špeciálna pozornosť. Proces antikoróznej ochrany sa skladá z 3 etáp, ktoré sú identické pre všetky modely Dacia.

  • 1. KROK:

    Všetky vonkajšie časti karosérie a niektoré prvky konštrukcie skeletu sú lisované z obojstranne pozinkovaných plechov.

  • 2. KROK:

    Pozváraný skelet karosérie prejde odmasťovaním, sušením a kataforéznym kúpeľom.

  • 3. KROK:

    Do podvozkovej časti skeletu a dverí je aplikovaný vosk, tmelom sú utesnené vnútorné spoje. Mechanické diely podvozku sú dodatočne ošetrené voskom. Podvozok, blatníky a prahy majú posilnenú ochranu proti odlietavajúcemu štrku.