Správa o nehode

 

Všetky potrebné informácie súvisiace s účasťou na poistnej udalosti zaznamenajte do správy o nehode vrátane uvedenia vinníka nehody. Ak je medzi účastníkmi dopravnej nehody nezhoda o vinníkovi, vždy privolajte políciu. Nezabudnite, protokol musia podpísať obaja účastníci a je potrebné uviesť dátum.

Spolu so správou o nehode zhotovte priamo na mieste fotografie zachytávajúce postavenie vozidiel v okamihu nárazu zo všetkých strán a uhlov a viditeľné poškodenia oboch zúčastnených vozidiel.

Prípadných svedkov udalosti požiadajte o kontakt a požiadajte ich o spoluprácu pri policajnom vyšetrovaní.

Pri oprave vozidiel po poistných udalostiach sa s dôverou obráťte na servisy Dacia, kde sa o vás postarajú špecialisti na likvidáciu poistných udalostí. Naši pracovníci urobia všetko potrebné pre to, aby ste nemuseli riešiť poistnú udalosť s poisťovňou a mohli svoj drahocenný čas stráviť príjemnejším spôsobom.

Postup po dopravnej nehode na stiahnutie (PDF)