Poistenie schopnosti splácať

 

Poistenie schopnosti splácať je produkt, ktorým si poistíte vašu schopnosť splácať lízingové/úverové splátky aj v prípade neočakávaných udalostí majúcich vplyv na vašu finančnú situáciu. Poistenie kryje riziká: dlhodobá práceneschopnosť, úplná a trvalá invalidita, strata zamestnania, úmrtie.