Poistenie GAP

Poistenie Dacia vám vďaka produktom kombinujúcim havarijné poistenie a poistenie GAP ponúka plnú poistnú ochranu, ktorá vás zbaví starostí pri riešení udalostí ako:

• odcudzenie vozidla,
• totálna škoda v prípade havárie alebo zničenie vozidla živelnou udalosťou.

Toto poistenie vás chráni pred znížením poistného plnenia súvisiacim s poklesom hodnoty vozidla v čase, lebo kryje rozdiel medzi nadobúdacou cenou vozidla a jeho aktuálne všeobecnú cenou v okamihu tesne pred vznikom poistnej udalosti. Vďaka tomu budete mať dostatok finančných prostriedkov na nákup nového automobilu, t. j. poistné plnenie vo výške 100 % nadobúdacej ceny vozidla v prvých 3 rokoch.

Poistenie GAP ponúkame ako doplnok k havarijnému poisteniu - samostatné poistenie GAP.

AKO FUNGUJE GAP

Minimálne tri roky od kúpy vozidla vám bude garantované, že v prípade odcudzenia celého vozidla, ak do 30 dní od ohlásenia polícii nedôjde k jeho nájdeniu, a v prípade škody, pri ktorej by náklady na opravu prevýšili (všeobecnú cenu vozidla (totálna škoda) vám poisťovňa vyplatí rozdiel medzi nadobúdacou a všeobecnou cenou vozidla. Navyše je možné aj poistné krytie spoluúčasti z havarijného poistenia.

 

SLOVNÍČEK POJMOV

Nadobúdacia cena vozidla = cenníková cena nového motorového vozidla, vrátané DPH pred poskytnutím zliav a výbavy poskytnutej zdarma. Súčasne predstavuje max. sumu, ktorá bude vyplatená v prípade poistnej udalosti vozidla.

Všeobecná cena = predstavuje aktuálnu trhovú hodnotu vozidla zodpovedajúcu jeho veku a opotrebovaniu, za ktorú možno zaobstarať porovnatelné vozidlo.

Totálna škoda = ide o škodu, keď by náklady na opravu vozidla prevýšili trhovu cenu vozidla. Oprava sa v týchto prípadoch nevykonáva.