Ako postupovať pri dopravnej nehode

 

Bezprostredne po nehode:

• Zastavte a zabezpečte miesto nehody rozsvietením varovných svetiel a následne
aj výstražným trojuholníkom.
• Pri opustení vozidla majte na sebe oblečenú reflexnú vestu.
• Zistite, či došlo k zraneniu účastníkov dopravnej nehody, prípadne poskytnite prvú pomoc
a privolajte záchranárov prostredníctvom tiesňovej linky 112.
• Skontrolujte, či z havarovaných vozidiel nevytekajú prevádzkové kvapaliny.
• Zdržte sa požívania alkoholu alebo medikamentov, pod ktorých vplyvom je zakázané
viesť motorové vozidlo.

Políciu voláme vždy v prípade:

• zranenia či usmrtenia;
• vzniknutej vecnej škody na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných
vecí alebo na inom majetku, ak zrejme prevyšuje 3 990 EUR;
• je poškodená alebo zničená pozemná komunikácia alebo jej príslušenstvo
(značky, zvodidlá atď.);
• je poškodený alebo zničený majetok tretej nezúčastnenej osoby
(zaparkované vozidlo, oplotenie atď.);
• ak nie ste schopní vlastnými silami uviesť komunikáciu do prevádzkyschopného stavu
(vytečené prevádzkové kvapaliny, rozsypaný náklad a pod.);
• nespolupráca ostatných účastníkov/útek z miesta/nedokážete sa dohovoriť s cudzincami
• podozrenie o požití návykových látok ostatnými účastníkmi.

Za bezdôvodné privolanie polície na miesto nehody vám nehrozia sankcie.

IGNORUJTE NA MIESTE NEHODY ASISTENČNÉ SLUŽBY, KTORÉ STE SI SAMI NEOBJEDNALI!

VOLAJTE VŽDY NA ASISTENČNÚ LINKU VAŠEJ POISŤOVNE

 

Asistenčná služba na 

zaistenie odtiahnutia 

(SK aj zahraničie)
 

Klientska linka

poisťovne

(pri volaní z SK) 
 

   Allianz - Slovenská poisťovňa

   +421 2 529 33 112

   +421 2 496 15 677

   Uniqa pojišťovna

   +421 2 582 52 188

   0850 111 400

V PRÍPADE, ŽE POTREBUJETE V ČOMKOĽVEK PORADIŤ, OBRÁŤTE SA NA KLIENTSKU LINKU VAŠEJ POISŤOVNE. AK POTREBUJETE ZAISTIŤ ODTIAHNUTIE VOZIDLA, VOLAJTE ASISTENČNÚ SPOLOČNOSŤ VAŠEJ POISŤOVNE:

Vašu poisťovňu nájdete na zelenej karte k vášmu vozidlu.

Ako postupovať pri dopravnej nehode (PDF)