FINANCOVANIE VOZIDIEL A ZNAČKOVÉ FINANCOVANIE

Financovanie vozidiel na Slovensku ponúkajú bankové a aj nebankové univerzálne leasingové spoločnosti (financujú všetko čo je možné financovať - vozidlá rôznych značiek, stroje a zariadenia, nehnuteľnosti), samotné banky a aj spoločnosti, ktoré financujú len vybrané (svoje) značky - to sú značkové leasingové spoločnosti.

Prečo značkové financovanie?

Značkové financovanie je zamerané na vytvorenie výhodných produktov pre zákazníkov značky a na vybudovanie vernosti zákazníka k značke.
Značkové financovanie je výhodné pre zákazníkov – značka Dacia pripravuje pre svojich zákazníkov zaujímavé finančné produkty Dacia Finance v kombinácii so zaujímavou cenou vozidla čo dáva zákazníkovi zančky Dacia výhodu pred ostatnými značkami.

Kto bude financovať vaše vozidlo?

Značkové financovanie Dacia Finance je založené na spolupráci troch spoločností – Renault Slovensko, spol. s r.o., RCI Banque (finančná zložka skupiny Renault, na Slovensku zastúpená dcérskou spoločnosťou RCI Finance SK, s.r.o. – ďalej v texte RCI) a UniCredit Leasing Slovakia, a.s.(najväčšia leasingová spoločnosť na Slovensku už po niekoľko rokov, pred zmenou názvu spoločnosti v roku 2007 sa volala CAC Leasing Slovakia, a.s. – ďalej v texte UCL).

Úlohou RCI je pripravovať finančné produkty podporujúce obchodnú politiku RSK. V tomto procese je dôležité poznať zákazníka a jeho potreby a podľa toho navrhnúť produkt. Úlohou UCL je vytvorenie technických podmienok aby sa produkt prostredníctvom siete predajcov RSK dostal k zákazníkom. UCL teda produkty distribuuje a na základe rozhodnutia zákazníka UCL vo svojom mene so zákazníkom uzatvára zmluvu o financovaní a spravuje ju až do jej dohodnutého ukončenia. UCL poskytuje zákazníkom predajcov siete Renault a Dacia služby prostredníctvom svojich pracovísk.